İşveren sizi Haksız Yere İşten mi Attı?

Patronun, İşçiyi,  haksız yere işten çıkarması nedeni ile, genel olarak, ilk akla gelen alacak, kıdem ve ihbar tazminatıdır. Fakat bunların yanında, ihbar tazminatının 3 katı, kötüniyet tazminatı da istenebilir. Kötüniyet tazminatının istenmesi, emekçinin öteki haklarını istemesine mani değildir. İş yasamızın yanı sıra Deniz iş yasayı ve Borçlar Yasamızda da bu husus tertip edilmiştir. 4857 sayılı Daha fazla okuyunİşveren sizi Haksız Yere İşten mi Attı?[…]

hazine aleyhine tazminat

Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi

T.C.YARGITAY14. HUKUK DAİRESİE. 2018/1272K. 2018/5005T. 3.7.2018 * ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ  ( Davacının Dayandığı Pay Elbirliği Mülkiyetine Konu Olduğundan Davanın Tereke Adına Açıldığı Gözetilerek Davada İştirakin Sağlanması Gerektiği – Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesine Dair Kararın Tapu Kaydına Yansıtılması İçin Davacı Tarafa Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği/Aksi Halde TMK’nun 640. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Daha fazla okuyunÖn Alım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi[…]