Gayrimenkul Hukuku

Silifke Gayrimenkul Avukatı

Mersin Silifke Gayrimenkul Avukatı Av.Bahar UÇAR , Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuzda Gayrimenkul Hukuku ( Gayrimenkul Davaları) ile ilgili olarak;
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları konusunda hizmet vermektedir.
 • Ayrıntılar için arayın görüşelim.